Projektowanie ogrodów

 

Współpracujemy z firmą BotaNova projektującą ogrody.

Projekt ogrodu to nie tylko roślinność, ale również kształt i wielkość trawnika oraz rabat, przebieg ścieżek, rozmieszczenie obiektów małej architektury, itp.

Każdy projekt ogrodu powstaje w kilku etapach:

  • plan terenu wraz z inwentaryzacją i analizą stanu istniejącego (nasłonecznienie, gleba, istniejąca roślinność, instalacje, lokalizacja okien, drzwi wejściowych, itp.)
  • projekt zagospodarowania terenu (tzw. koncepcja) określający kształt, wielkość rabat, trawnika, przebieg ścieżek, wjazdu, parkingu, rozmieszczenie obiektów małej architektury i określenie ich wielkości,
  • projekt szaty roślinnej (wykaz roślin, z określeniem ich rozmieszczenia, gatunków, odmian i ilości),
  • projekty branżowe (oświetlenie, nawodnienie, nawierzchnie, itp.)