Roboty ziemne i drogowe

 

Wykonujemy roboty ziemne, w tym m.in. korytowanie pod drogi, wykopy pod fundamenty, nasypy, etc. Zajmujemy się niwelowaniem terenu i zagęszczaniem gruntów.